ภาพแสดงค่าอุณหภูมิแสง Xenon ( K : Kelvin )

  Halogen








  

  XENON HID










  

XENON HID








  

   XENON HID










  

   XENON HID









  

   XENON HID








  

      XENON HID









  

      XENON HID









  

   XENON HID





  >> ย้อนรอยตำนานระบบ ไฟ Xenon 
 
  >> กราฟแสดงค่าอุณหภูมิแสง  Xenon
 
  >> ค่าทางเทคนิคของอุณหภูมิแสง Xenon
 
  >> ภาพแสดงค่าอุณหภูมิแสง Xenon
 
  >> ข้อมูลเปรียบเทียบ Halogen & Xenon
 
  >> ประเภทของหลอด Xenon
 
  >> ไฟ Xenon ช่วยลดสภาวะโลกร้อน
 
  >> ทดสอบเทคโนโลย Xenon waterproof
 
  >> ชนิดขั้วหลอด Xenon รถยนต์รุ่นต่างๆ

 

 

@ Copyright 2009 All right reserved by Xenon Club
Bangkok Thailand.

You are visitor no:  Free Hit Counter