ภาพแสดงค่าอุณหภูมิแสง Xenon ( K : Kelvin )

  Halogen
  

  XENON HID


  

XENON HID
  

   XENON HID


  

   XENON HID

  

   XENON HID
  

      XENON HID

  

      XENON HID

  

   XENON HID

  >> ย้อนรอยตำนานระบบ ไฟ Xenon 
 
  >> กราฟแสดงค่าอุณหภูมิแสง  Xenon
 
  >> ค่าทางเทคนิคของอุณหภูมิแสง Xenon
 
  >> ภาพแสดงค่าอุณหภูมิแสง Xenon
 
  >> ข้อมูลเปรียบเทียบ Halogen & Xenon
 
  >> ประเภทของหลอด Xenon
 
  >> ไฟ Xenon ช่วยลดสภาวะโลกร้อน
 
  >> ทดสอบเทคโนโลย Xenon waterproof
 
  >> ชนิดขั้วหลอด Xenon รถยนต์รุ่นต่างๆ

 

 

@ Copyright 2009 All right reserved by Xenon Club
Bangkok Thailand.

You are visitor no:  Free Hit Counter