กราฟแสดงค่าอุณหภูมิแสง Xenon H.I.D. (K: Kelvin)

XENON HID Color Temperatures in K (Degrees Kelvin)
 1) XENON ค่า  1000K - 3000K   แสงอมเหลืองถึงเหลืองพบในหลอด  ( Halogen )

2) XENON ค่า 3800K - 6000K  แสงขาวนวลอมเหลือง Xenon Original ติดรถจากโรงงาน
( Sun Light )

3) XENON ค่า  7000K – 8000K  แสงสีขาวนวล  ( Crystal White )

4) XENON ค่า 10000K   แสงสีขาวติดฟ้า  ( Crystal Blue )

5) XENON ค่า
12000K   แสงสีฟ้าอ่อน ( Purple Blue )

6) XENON ค่า 15000K - 16000K แสงสีฟ้าเข้ม ( Deep Blue )

7) XENON ค่า 17000K - 18000K แสงสีอมม่วง  ( Purple Red)

8) XENON ค่า 20000K แสงสีชมพู ( Pink )


XENON compare with HALOGEN

  >> ย้อนรอยตำนานระบบ ไฟ Xenon 
 
  >> กราฟแสดงค่าอุณหภูมิแสง  Xenon
 
  >> ค่าทางเทคนิคของอุณหภูมิแสง Xenon
 
  >> ภาพแสดงค่าอุณหภูมิแสง Xenon
 
  >> ข้อมูลเปรียบเทียบ Halogen & Xenon
 
  >> ประเภทของหลอด Xenon
 
  >> ไฟ Xenon ช่วยลดสภาวะโลกร้อน
 
  >> ทดสอบเทคโนโลยี Xenon waterproof
 
  >> ชนิดขั้วหลอด Xenon รถยนต์รุ่นต่างๆ

 

 

@ Copyright 2009 All right reserved by Xenon Club
Bangkok Thailand.

You are visitor no:  Free Hit Counter