ตารางแสดงค่าทางเทคนิคของอุณหภูมิแสง Xenon HID
Remark

     Wattage  (W)  =    ค่าการใช้กำลังไฟของแสง XENON  HID ทำให้เกิดแสงสว่าง

     Voltage   (V)   =    ค่าแรงดันไฟของแสง XENON  HID ทำให้เกิดแสงสว่าง

     Ampere  (AM) =    ค่ากระแสไฟฟ้าของแสง XENON  HID ทำให้เกิดแสงสว่าง

     Lumen    (LM)
=   ค่าความสว่างของแสง XENON  HID ผลิตออกมาในค่า Kelvin ที่แตกต่างกัน


  >> ย้อนรอยตำนานระบบ ไฟ Xenon 
 
  >> กราฟแสดงค่าอุณหภูมิแสง  Xenon
 
  >> ค่าทางเทคนิคของอุณหภูมิแสง Xenon
 
  >> ภาพแสดงค่าอุณหภูมิแสง Xenon
 
  >> ข้อมูลเปรียบเทียบ Halogen & Xenon
 
  >> ประเภทของหลอด Xenon
 
  >> ไฟ Xenon ช่วยลดสภาวะโลกร้อน
 
  >> ชนิดขั้วหลอด Xenonรถยนต์รุ่นต่างๆ

 

 

@ Copyright 2009 All right reserved by Xenon Club
Bangkok Thailand.

You are visitor no:  Free Hit Counter