ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง Xenon HID กับ Halogen

                               HALOGEN
                            หลอดไฟเดิมติดรถ

 
 

     1. มีค่าความสว่างวัดเป็น Lumen ประมาณ 660 - 1210 lm
         หรือ 12 – 22 lm / w 

    
     2. มีอายุการใช้งานวัดเป็นชั่วโมง ประมาณ 500 - 700 ชั่วโมง

    
    
     3. ค่าอุณหภูมิสีวัดเป็น Kelvin  มีค่าประมาณ 1000 -  2400 K


     4. อัตราการใช้กำลังไฟประมาณ 12V. / 4.8 A. / 55 - 60 W.

    
     5. ค่าอุณหภูมิภายในโคม หน้าเลนท์ ขั้วปลั๊กวัดเป็น  องศา
         เซลเซียสประมาณ 120 องศาเซลเซียส     6. กำเนิดแสงจากความร้อนโดยการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน         ไส้หลอดที่ทำด้วยทังสเตนจนร้อน แล้วเปล่งแสงออก 

              

                                
                                XENON HID
                    Hyper Intensity Discharge    1. มีค่าความสว่างวัดเป็น Lumen ประมาณ  
1400- 4200  lm         ซึ่ง Xenon มีค่าความสว่างเพิ่มขึ้นจาก Halogen ประมาณ
        2.5 - 3.5 เท่าหรือ 200 - 500% จากไฟ Halogen เดิมติดรถ

    2. มีอายุการใช้งานวัดเป็นชั่วโมง   ประมาณ   2500  -  3500
        ชั่วโมง มีค่าอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เท่า  จากไฟ
        Halogen  เดิมติดรถ

    3. ค่าอุณหภูมิสีวัดเป็น Kelvin มีค่าประมาณ 1000 - 30000 K
        และมีสีสันให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

    4. อัตราการใช้กำลังไฟ  ประมาณ 12V. / 3.2 A. / 35 W. ซึ่งมี         อัตราการใช้กำลังไฟลดลงจากเดิม 40 % จากไฟ Halogen
       เดิมติดรถ  จึงไม่มีผลต่อกล่อง ECU ทำให้รถยนต์ของท่าน        ใช้ไฟประหยัดมากยิ่งขึ้น  มีไฟไปใช้ในอุปกรณ์อื่นๆได้มาก
        ขึ้น    อาทิเช่น  แอร์ ,  วิทยุ - เครื่องเสียง , เครื่องยนต์ และ
        กล่อง ECU เป็นต้น

    5. ค่าอุณหภูมิภายในโคม หน้าเลนท์ ขั้วปลั๊กวัดเป็น       องศา         เซลเซียส  ประมาณ 95 องศาเซลเชียส   ซึ่งมีค่าอุณหภูมิ   ิ        ลดลงจากเดิมถึง 20 %     ซึ่งมีผลทำให้ถนอมหน้าเลนท์ไม่        ให้เหลืองเร็วอีกด้วย
    
    6. กำเนิดแสงจากการทำปฎิกิริยาระหว่างกระแสไฟฟ้ากับ
        ก๊าชซีน่อน แล้วเปล่งแสงออก 

                

  >> ย้อนรอยตำนานระบบ ไฟ Xenon 
 
  >> กราฟแสดงค่าอุณหภูมิแสง  Xenon
 
  >> ค่าทางเทคนิคของอุณหภูมิแสง Xenon
 
  >> ภาพแสดงค่าอุณหภูมิแสง Xenon
 
  >> ข้อมูลเปรียบเทียบ Halogen & Xenon
 
  >> ประเภทของหลอด Xenon
 
  >> ไฟ Xenon ช่วยลดสภาวะโลกร้อน
 
  >> ทดสอบเทคโนโลยี Xenon waterproof
 
  >> ชนิดขั้วหลอด Xenon รถยนต์รุ่นต่างๆ

 

@ Copyright 2009 All right reserved by Xenon Club
Bangkok Thailand.

You are visitor no:  Free Hit Counter